Nacionalna regulativa

Štampa

Japanska pravila jasno podvlače da se u svakoj zemlji u kojoj je prijavljen svaki pojedinačni klub moraju poštovati Ustavom utvrđeni zakoni.

Nijedan pojedinac ne može biti izuzet iz ovog pravila.